(3 opinie klienta)

Aktywna piana działa zarówno na zimno jak i na gorąco. Samoczynnie rozpuszcza przypalone ślady po smażeniu, pieczeniu, grillowaniu i gotowaniu z pieców , grilli, blach do pieczenia, płyt kuchenek, garnków, patelni oraz szyb kominkowych.

16,99 

Na stanie

EAN: 4062196101493

SKU: 4062196101493 Kategorie: , , Tagi: , , ,

Opis

HEITMANN Środek do czyszczenia piekarników, grilli i szyb kominkowych

Aktywna piana działa zarówno na zimno jak i na gorąco. Samoczynnie rozpuszcza przypalone ślady po smażeniu, pieczeniu, grillowaniu i gotowaniu z pieców , grilli, blach do pieczenia, płyt kuchenek, garnków, patelni oraz szyb kominkowych.
Aktywna piana o dużej przyczepności i drobnych porach działa idealnie także na pionowych powierzchniach.

Skuteczność i ochrona środowiska

 • Samoczynnie usuwa przypalone ślady po pieczeniu, smażeniu, grillowaniu i gotowaniu
 • Czyści dokładnie na zimno i na gorąco
 • Dzięki aktywnej pianie o dużej przyczepności idealnie nadaje się do pionowych powierzchni

Ważne uwagi

 • Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
 • Zaleca się stosowanie rękawic gumowych
 • Przed czyszczeniem upewnij się, że piekarnik, piec jest wyłączony

Skład: ≥5-<15% węglowodorów alifatycznych; < 5% anionowych, < 5% niejonowych tenzydów. Inne składniki: substancje zapachowe (Limonen)

NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Zawiera wodorotlenek sodu. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

-Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

-Przekuwanie  ani spalanie niedozwolone, nawet po zużyciu.

 • Pod żadnym pozorem nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/producentem. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów.

 

 

Śledź nas na facebook

Pełny i aktualny skład znajduje się zawsze w opakowaniu produktu. Skład produktów może się minimalnie różnić w zależności od koloru lub wersji kosmetyku.

 

3 opinie dla HEITMANN Środek do czyszczenia piekarników, grilli i szyb kominkowych 400 ml

 1. Halinka G…..

  Strzał w dziesiątkę. Czyszczenie piekarnika tym środkiem jest przyjemniejsze i szybsze.

 2. Marianna

  Najlepszy produkt jakiego używałam, doczyści nie tylko piekarnik ale również blachy czy przybrudzone z zewnątrz garnki

 3. Violetka

  Ten produkt naprawdę działa!

Dodaj opinię